top of page
ค้นหา

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

อัปเดตเมื่อ 11 เม.ย.


ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 เป็นหนึ่งใน 135 องค์กรที่ได้รับเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาStarfish Education ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่คุณครูทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ผ่านเครื่องมือที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะอนาคตสำหรับเด็ก ดังนี้


1. Starfish Labz แพลตฟอร์มออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการศึกษาเองได้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอร์สออนไลน์ วิดีโอ และบทความ อีกทั้งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อที่ทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย


2. Starfish Class แอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของคุณครูในการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะของนักเรียน และบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้เวลากับงานเอกสารน้อยลงและวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนรายบุคคลได้


3. สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูแบบใหม่ (วPA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อยกระดับวิชาชีพครู ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆ และแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพื่อให้คุณครูสามารถพัฒนาตนเองตามเกณฑ์วิทยฐานะ ผ่านบทความ คอร์สเรียนออนไลน์ และ Live Event โดยครูแกนนำผู้มีประสบการณ์ ผ่านเพจ “เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง


4. จัดงานเทศกาลการศึกษา (FutureEd Fest 2023) ร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายองค์กร เพื่อเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงและพัฒนาคุณครูต่อไปในอนาคตStarfish Education รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Starfish Education ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เราจะพัฒนาเครื่องมือและบริการต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป เพื่อสนับสนุนคุณครูไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต


อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/4aF6ZWZ

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page