top of page
ค้นหา

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ได้เข้าร่วมงาน Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นการประชุมที่จัดโดย Times Higher Education (www.timeshighereducation.com) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือจากภาคการศึกษาทั่วโลก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน มีองค์กรการศึกษา, นักคิด, นักการศึกษา, ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยช่วงเสวนาในหัวข้อ "Digital solutions for a sustainable future workforce" ซึ่งได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับทักษะและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ดร.นรรธพร ได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในโลกปัจจุบันในหลายภาคส่วน ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีเองต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของ AI และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในภาคการศึกษา สำหรับจุดเน้นคือ การให้ความสำคัญกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ควบคู่กับการใช้ AI ไปพร้อมกัน นอกจากนี้แล้วยังได้กล่าวถึงการนำ Microcredentials มาใช้เป็นระบบที่เอื้อให้กับผู้ที่สนใจการพัฒนาตนเอง สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก หากได้มีการผลักดัน Microcredentials ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ประกอบการทำงานในภาคแรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นหนทางที่จะสร้างการเรียนรู้แบบ Live Long Learning ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำงานของ Starfish Education เองได้มี Online Learning Platform (www.starfishlabz.com) สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้กระชับ สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้ทันที ตอบโจทย์การพัฒนาตนเองแบบยุคใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สนใจรับชมภาพกิจกรรมภายในงานได้ที่ 


ดู 10 ครั้ง

Comments


bottom of page